Blog List

Реставрація чи реновація? Давайте розберемось.

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Реставрація (лат. Restavratio - відновлення)

- комплекс заходів, спрямований на запобігання подальших руйнувань і досягнення оптимальних умов тривалого збереження пам'яток матеріальної культури, їх консервація, тобто збереження поточного стану. Музейна реставрація передбачає, як правило, тільки консервацію, а втручання в предмет застосовується тільки у випадках крайньої необхідності, наприклад, при очевидних ознаках оборотних процесів руйнування.

Три Великі Ідеї реставрації:

    1) реставрація об'єкта спрямована до максимально близького відновлення його первісного вигляду.
    2) об'єкт бажано зберегти в максимальній недоторканості (не вносити сучасні штучні додатки. Втручання в історичний матеріал пам'ятки визнається тільки при його максимальному збереженні.)
    3) вияв і узгодження історичних і художніх властивостей об'єкта. Задум автора пам'ятки повинен бути збереженим, не пошкодженим, не покращеним.

Реновація (лат. renovatio — оновлення, відновлення, ремонт)

- коплекс заходів по відновленню втрат предмета (дефекти, отримані в результаті експлуатації - тріщини, удари, розломи та багато іншого) і поліпшення його зовнішнього вигляду, а в нашому випадку втрачених в процесі експлуатації механічних та акустичних властивостей.  Забезпечення можливості надалі відкрити його нові, невідомі раніше властивості.